سوئیت دو نفره :

ظرفیت دو نفر اضافه دارد

یک تخت دبل

صبحانه رایگان

اینترنت رایگان

کمترین قیمت رزرو با تخفیف شبی

۴۸۰,۰۰۰ تومان با ۲۷% تخفیف