اتاق یک تخته :

یک تخت سینگل

صبحانه رایگان

اینترنت رایگان

کمترین قیمت رزرو با تخفیف شبی

۷۵,۰۰۰ تومان با ۱۵% تخفیف