اتاق یک تخته (جدید):

یک تخت سینگل

صبحانه رایگان

اینترنت رایگان

کمترین قیمت رزرو با تخفیف شبی

۲۲۹,۰۰۰ تومان با ۳۱% تخفیف