اتاق چهار تخته :

دو تخت دبل

صبحانه رایگان

اینترنت رایگان

کمترین قیمت رزرو با تخفیف شبی

۴۳۰۰۰۰ تومان با  ۴% تخفیف