اتاق سه تخته :

یک تخت دبل و یک تخت سینگل

صبحانه رایگان

اینترنت رایگان

کمترین قیمت رزرو با تخفیف شبی

۳۵۵۰۰۰ تومان با  ۴% تخفیف