اتاق یک تخته جدید:

یک تخت سینگل

صبحانه رایگان

اینترنت رایگان

کمترین قیمت رزرو با تخفیف شبی

۲۱۸,۰۰۰ تومان با ۲۹% تخفیف